Raskid ugovora i povrat robe Kupac ima pravo, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji u zakonskom roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je kupcu proizvod predan u posjed. Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti NEMO POWER TOOLS o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora. Obrazac! Kupac može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ispuni i pošalje NEMO POWER TOOLS elektroničkim putem. NEMO POWER TOOLS se u tom slučaju obvezuje bez odgađanja kupcu dostaviti potvrdu o primitku izjave o raskidu u elektroničkom obliku. U slučaju raskida ugovora, svaka je ugovorna strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. U slučaju jednostranog raskida ugovora, mi se obvezujemo bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti o odluci kupca da jednostrano raskida ugovor, vratiti kupcu sve što je platio na temelju ugovora. NEMO POWER TOOLS je dužan izvršiti povrat plaćenoga tek nakon što roba bude vraćena, odnosno nakon što mu kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag, ako bi o tome NEMO POWER TOOLS bio obaviješten prije primitka predmeta. Mi se obvezujemo izvršiti povrat plaćenog istim sredstvom plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. U slučaju jednostranog raskida od strane kupca, kupac je dužan vratiti isporučeni proizvod na adresu Hauptstraße 29, 3484 Seebarn, Österreich, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada nas je obavijestio o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je kupac izvršio ovu svoju obvezu ako prije isteka ovog roka pošalje robu. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća dužan vratiti u originalnom pakiranju zajedno sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena. Kupac je dužan preuzeti kupljeni proizvod prilikom isporuke. Iznimno, u slučaju značajnijeg vidljivog nedostatka proizvoda koji kupac opazi prilikom preuzimanja pošiljke, kupac nije dužan dostavljeni proizvod preuzeti i može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (npr. slomljen je dio, proizvod je ogreban u transportu), što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja, montaže odnosno stavljanja proizvoda u funkciju, a što je utvrđeno od strane ovlaštenog servisa – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.